Urząd Miasta Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa ogłasza konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniewkowo w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia
Format: pdf, 1.68 MB
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Format: docx, 63.67 kB
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Format: docx, 45.65 kB
Treść zarządzenia Burmistrza Nr 45/2024
Format: pdf, 550.42 kB
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Format: pdf, 3.09 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności