Urząd Miasta Gniewkowo

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy Gniewkowo

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski”, którego inwestorem jest Gmina Gniewkowo. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DRAINPOL Sp. z o.o. Sławsk Wielki, Kruszwica. Zakres prac obejmował rozbudowę (połączenie) sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na odcinkach: Gniewkowo- Wierzbiczany, Wierzchosławice-Szadłowice, budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprowicza i ul. Konopnickiej w Gniewkowie, budowę sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Gniewkowie, budowę kanalizacji tłocznej w Buczkowie – zgodnie z dokumentacją projektową na terenie aglomeracji Gniewkowo. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.313.412,15 zł. Gmina Gniewkowo pozyskała na to zadanie dotację w wysokości 1.966.400,32 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie: 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności