Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: INNE

MONTAŻ LAMP SOLARNYCH NA TERENIE GMINY GNIEWKOWO

1. Tytuł: „Montaż lamp solarnych na terenie gminy Gniewkowo”

2. Inwestor: Gmina Gniewkowo

3. Wykonawca: SOLAR TC sp. z o.o. ul. Marzanny 19, 81-601 Gdynia
4. Zakres: W ramach niniejszego zadania zamontowano 14 lamp solarnych. W ramach funduszu sołeckiego zamontowano 4 lampy w sołectwie Godzięba (w tym dwie na terenie obecnego sołectwa Chrząstowo) 2 lampy w sołectwie Kijewo, i po jednej lampie w sołectwach Wierzbiczany, Wierzchosławice i Perkowo. Dodatkowo z uwagi na liczne wnioski mieszkańców Gmina Gniewkowo zleciła montaż 5 dodatkowych lamp solarnych w miejscowościach: Markowo, Bąbolin, Wierzbiczany, Godzięba, Gniewkowo.

 

Łącznie w roku 2020 na terenie Gminy Gniewkowo zamontowano 24 lampy solarne: 8 w ramach budżetu obywatelskiego „Bezpieczne sołectwo – lokalizacja lamp solarnych na działkach należących do gminy Gniewkowo w wioskach: Suchatówka, Perkowo, Zajezierze, Kijewo”, 2 w ramach budżetu obywatelskiego „Zagospodarowanie terenu przy akwenie wodnym w Michałowie”, 9 w ramach funduszu sołeckiego, 5 ze środków własnych gminy.

 

5. Termin realizacji - 08.2020 r.

6. Całkowita wartość zadania: Zadanie realizowane ze środków Gminy Gniewkowo i funduszów sołeckich: 61.111,10 zł.