Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Budżet Obywatelski

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - BUDŻET OBYWATELSKI

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, 27 października zakończyło się głosowanie na przyjęte projekty. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością, zarówno w Okręgu Miasto jak i w Okręgu Wieś. Miło nam ogłosić, że zwycięskimi projektami są:

OKRĘG MIASTO:

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. 700 lecia (438 głosów)

Budowa chodnika i parkingu z kostki polbrukowej przy ul. Pająkowskiego (333 głosy)

Pozostałe projekty otrzymały następującą ilość głosów:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę zjazdów z DK nr 15 w ulicę Cegielną oraz w ulicę Żytnią - 278

Zagospodarowanie terenu wokół akwenów w Michałowie na cele rekreacyjno sportowe i wędkarskie dla mieszkańców Gminy Gniewkowo – 234

Razem: 1364 głosy, w tym 81 głosów nieważnych.

 

OKRĘG WIEŚ:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu przy cmentarzu w Ostrowie (935 głosów)

Rozbudowa Strażnicy OSP w Murzynku (711 głosów)

Pozostałe projekty otrzymały następującą ilość głosów:

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kleparach - 4

Bezpieczne sołectwo – montaż 7 lamp solarnych w wioskach Suchatówka i Perkowo - 414

Doposażenie placu zabaw i wykonanie siłowni zewnętrznej w Kijewie – 444

Razem: 2633 głosy, w tym 125 głosów nieważnych.

 

Okres realizacji wybranych projektów następuje z początkiem roku budżetowego następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu całej procedury wyłaniania projektów do realizacji.

Pliki do pobrania:

Treść Protokołu
Format: pdf, 803.87 kB