Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: FUNDUSZE UNIJNE

REMONT I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE DZIAŁKI 66/1 W MIEJSCOWOŚCI LIPIE

  1. Tytuł zadania: Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie
  2. Inwestor: Gmina Gniewkowo
  3. Wykonawca: Baydo Sp. z o.o., Bydgoszcz
  4. Zakres: W ramach zadania wykonano nawierzchnię w technologii polipropylenowej oraz zakupiono wyposażenie (2 ławki 5-miejscowe dla widowni, 2 komplety konstrukcji do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz konstrukcja do piłki siatkowej).
  5. Termin realizacji: 11.2022
  6. Całkowita wartość zadania: 342.749,99 zł, w tym wartość robót budowlanych 338.249,99 zł. Gmina Gniewkowo pozyskała na to zadanie dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 136.796,00 zł. Dodatkowo pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego W K-P w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” w wysokości 40.000,00 zł.