Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Budżet Obywatelski

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT!

Mieszkańcy Gminy Gniewkowo od dwóch lat mają możliwość współdecydowania o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia i projekty o zasięgu lokalnym zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Kwota środków planowanych w ramach budżetu na 2018 rok to 200 tys. zł, z czego 100 tys. na okręg wieś i 100 tys. na miasto. Jednak szacunkowy koszt zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł. Zachęcamy do zgłaszania projektów i aktywnego działania w lokalnym środowisku.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

Kampania informacyjno-konsultacyjna
od 1 września do
15 września 2017r.

Składanie projektów do budżetu obywatelskiego
od 18 września 2017r. do
29 września 2017r.

Weryfikacja formalno – merytoryczna projektów
od 2 października 2017r. do
13 października 2017r.

Ogłoszenie listy projektów zadań przyjętych/ odrzuconych
do 20 października 2017r.

Głosowanie
23-27 października 2017r.

Podanie wyników głosowania
do 10 listopada 2017r.