Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewkowo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2022r.
1.Przedsiębiuorstwo Usług Komunalnych
„Corimp” Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 56, 85-825 Bydgoszcz
2.NOVAGO
Żnin Sp. z o. o.
Wawrzynki 35, 88-140 Żnin