Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
28°C
Powróć do: Gospodarka odpadami

Weryfikacja Deklaracji Śmieciowych

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Burmistrz Gniewkowa informuje, że trwają prace nad weryfikacją danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”, w szczególności w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Gniewkowo. 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak np. liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wobec powyższego apeluję do mieszkańców Gminy Gniewkowo, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku urodzenia się dziecka,  wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy, zatrudnienia pracowników sezonowych), aby niezwłocznie złożyli nową deklarację w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11. 

Deklaracje można również wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Gminy Gniewkowo www.gniewkowo.com.pl w zakładce „dla mieszkańca/ gospodarka odpadami” oraz w załączeniu.

Przypominam, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać  za miejsce  zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane. 

 

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat za odpady komunalne: 

51 8185 0006 2003 0200 0172 0015 – w tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości i/lub adres nieruchomości oraz okres, którego dotyczy wpłata.

 

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych, np. świadczenie 500+
dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli
dokumenty meldunkowe
wywiad środowiskowy
protokoły kontroli z zakresu odprowadzania nieczystości ciekłych
oświadczeń składanych przy pozyskiwaniu dotacji z programów gminnych i rządowych
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania i wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych do pięciu lat wstecz.

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1, 11 lub 2 ustawy nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe dotyczy zatem niedopełnienia obowiązku złożenia pierwszej deklaracji, jak również niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Osoby deklarujące zaniżoną ilość osób, przerzucają te opłaty na innych mieszkańców, co w konsekwencji ma bezpośredni wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych za osobę!

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.