Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Ul. Grudziądzka 159

87-100 Toruń

27,08% 74% 0