Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Siedziba punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych   mieści się w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia 22. Odpady są przyjmowane od poniedziałku do   piątku w  godzinach  od 9.00  do 16. 00 i w sobotę  w godzinach od 9.00 do 13.00.

PSZOK  prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne  „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.  17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.

W punkcie są przyjmowane  bezpłatnie  następujące odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny  przez właścicieli nieruchomości uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. papieru i tektury;
 2. metali;
 3. tworzyw sztucznych;
 4. szkła;
 5. opakowań wielomateriałowych;
 6. bioodpadów;
 7. odpadów niebezpiecznych;
 8. przeterminowanych leków;
 9. chemikaliów;
 10. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 11. zużytych baterii i akumulatorów;
 12. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 13. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 14. zużytych opon;
 15. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 16. odpadów  tekstyliów i odzieży.