Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Przed 2023 r.

INFORMACJA O USTAWIE O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.