Urząd Miasta Gniewkowo
Powróć do: Przed 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA GNIEWKOWA Z DNIA 3 LUTEGO 2020R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY GNIEWKOWO W 2020 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA